Blog

Engelli Bireylere Gaslighting

Engelli Bireylere Gaslighting Gaslighting, bir kişinin veya grubun kasıtlı olarak birisini kendi düşüncelerinden, duygularından, algılarından veya akıl sağlığından şüphe etmesini sağlamaya çalıştığı bir psikolojik manipülasyon biçimidir. Gaslighting özellikle engelli kişiler için zararlı olabilir çünkü kendinden şüphe etme ve bağımlılık duygularını şiddetlendirebilir. Gaslighting’in engelli insanları etkileyebileceği bazı yollar şunlardır: Deneyimlerin Geçersizleştirilmesi: Gaslighting, engelli bireylerin karşılaştığı deneyimlerin […]

2023 Engelli Vergi İndirim Tutarları

Çalışanın kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının en az %40 oranında engel durumunun olması halinde gelir vergisi matrahından engellilik derecesine göre indirim hakkı bulunmaktadır. 2023 yılı için engellilik derecesine göre uygulanacak indirim tutarları:   %80 ve Üzeri 1. Derece Engellilik İndirimi 4.400 ₺ %60 – %80 2. Derece Engellilik İndirimi 2.600 ₺ %40 – […]

İdari Para Cezasında Artış!

Açıklanan genelge ile 2023 itibariyle, yükümlülüğü dahilinde %3 oranında engelli çalıştırmayan firmaların ödeyecekleri ceza %113 artış göstererek aylık 13.190 TL’ye yükselmiştir.   Örnek Hesaplama 1: Şirketinizde çalışan kişi sayısı 350 ise: Çalıştırmakla yükümlü olduğunuz engelli sayısı: 350*0,03= 10,5 = 11 (virgülden sonrası bir yukarıya yuvarlanır) Mevcut engelli çalışan sayısı= 3 Engelli çalışan açığı= 8 Ceza […]

2022 Engelli Vergi İndirim Oranları

2022 yılı için engellilik derecesine karşılık belirlenmiş indirim tutarları güncelledi. Engelli çalışanların veya eş ve çocuklarının yararlanabileceği gelir vergisi matrahı üzerinden engellilik derecesine göre bir indirim hakları vardır. Bu haktan kendisi, eşi ya da bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından biri engelli olan çalışanlar yararlanabilir (Engel oranının en az %40 olması gerekir). 2022 Engelli Vergi İndirimi Tutarları […]

Engelliler için Vergi Rehberi

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2018’de yayınladığı “Engelliler için Vergi Rehberi”nden aşağıdaki linke tıklayarak faydalanabilirsiniz. https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/yayinlar/engellilerrehberi2018.pdf

Kanunen Engelli Çalıştırma

Engelli personel çalıştırmak, 4857 Sayılı İş Kanununun 30. Maddesi ile yalnızca kamu iş yerleri için değil özel sektör için de bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen iş yerleri için cezai bir yaptırımın söz konusu olduğu da ayrıca belirtilmiştir. Bu durumda işverenlerin iş yerlerinde belirlenen işçi sayısı sınırını aştılarsa Engelli Personel Çalıştırma Zorunluluğu vardır. […]

Engelli personellerin çalıştırılamayacakları işler

Engelli personel kapsamında çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, çalışabildikleri işler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenir. Engelli personeller ancak engel durumlarına uygun işlerde çalışma şartlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlenebilen iş yerlerine çalıştırılabilirler. Engelleri açısından sıkıntı oluşturabilecek hizmet alanlarında çalıştırılmamalıdırlar. Engelli personeller ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Bu işlerde çalışacak personellerin uygun bir sağlık raporunun bulunması gerekmektedir. […]

Engelli çalıştırma Teşviği

4857 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinde engelli istihdamına ilişkin sigorta primi işveren teşviki getirilmiştir. Bu maddeye göre; -Sadece özel sektör işverenleri tarafından çalıştırılan engelli sigortalılar için sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanabilir.  Bu madde önceki yıllarda şirketler için zorunluluk dışında çalıştırdıkları engelli sigortalılar sigorta primi için işveren hissesi teşvikinden % 50 oranında yararlanırken 6518 SAYILI KANUNLA […]

Engelli Personel Çalıştırmamanın Cezası

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 30’da düzenlenen engelli personel çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen iş yerleri için aynı kanunun 101. Maddesinde cezai müeyyidesi yer almaktadır. Yükümlü olunan ve çalıştırılmayan her işçi ve çalıştırılmayan her ay için kamu iş yeri veya özel sektör olduğu fark etmeksizin cezai müeyyidesi uygulanmaktadır. Bu cezai müeyyide 2020 yılında zorunlu olduğu halde, […]

Esra Odabaşı Girişimci Kadınlar Arasında

ESRA ODABAŞI HÜRRİYET İK’DA

Yürüttüğü engelli istihdamı projesinden sonra yeni bir fikri hayata geçiren Esra Odabaşı, Türkiye’de bir ilk olan ES Kariyer engelli istihdamı danışmanlığını kurdu. Ön yargılara inanmadı ve yaptığı farkındalık çalışmaları ile engelli istihdamı konusunda çok kısa sürede çok büyük başarılara imza attı, doğru bilinen yanlışları ortadan kaldırdı. Odabaşı, tecrübelerini bu hafta Hürriyet İK ile paylaşarak engelli […]

GELECEK ENGEL TANIMAZ – Esra Odabaşı Peryön’de

Esra Odabaşı 5 Ocak Cumartesi günü TEDx Sahnesinde

Bir sosyal girişimci olan ES Kariyer’in kurucusu Esra Odabaşı, her geçen gün daha da güçlenerek yeni projelere imza atmaya devam ediyor, engelli istihdamı konusundaki çalışmalarıyla herkesi bilinçlendiriyor ve ön yargıları yıkıyor. “Ayrımcılık Değil Katılımcılık” ilkesi ile hareket eden Esra, daha çok farkındalık diyerek herkesi değişime çağırıyor. TEDx Sahnesi’nde tecrübelerini ve ilham alacağınız hikayelerini sahnede sizlerle […]

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Türkiye’de Bir İlk Daha

ES Kariyer Danışmanlık engelli istihdamı ile ilgili farkındalığı artırmak adına yepyeni bir uygulamaya imza atıyor! Çözüm ortaklarımız engelli çalışanları olan iş yerlerine ES Kariyer tarafından hazırlanan aşağıdaki etiketi yapıştırıyor ve her pozisyonda engeli olan bireylerin çalışabileceğini kanıtlayarak, engelli istihdamının önemini bir kez daha vurguluyor. Yeni uygulamamız ile ön yargıları kırmaya devam ediyoruz. 3 Aralık Dünya […]