Deneme

Deneme 1

2022 Engelli Vergi İndirim Oranları

2022 yılı için engellilik derecesine karşılık belirlenmiş indirim tutarları güncelledi.

Engelli çalışanların veya eş ve çocuklarının yararlanabileceği gelir vergisi matrahı üzerinden engellilik derecesine göre bir indirim hakları vardır. Bu haktan kendisi, eşi ya da bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından biri engelli olan çalışanlar yararlanabilir (Engel oranının en az %40 olması gerekir).

2022 Engelli Vergi İndirimi Tutarları

  • %80 ve üzeri
  • %60 – %80
  • %40 – %60
  • 1. Derecede Engellilik İndirimi
  • 2. Derecede Engellilik İndirimi
  • 3. Derecede Engellilik İndirimi
  • 2.000
  • 1.170
  • 500

Engelli Vergi İndirimi Uygulama Şekli

Engelli vergi indirimi, çalışanın vergi dairesine başvurması sonucu, vergi dairesinin bu indirimin uygulanmasını onaylaması durumunda bordroda uygulanır.

İşverene bağlı olduğu vergi dairesinden çalışanı ile ilgili “engelli vergi indirimi” yazısı tebliğ edilmişse, tebliğ edilen tarih itibariyle çalışanın gelir vergisi matrahına gelirken engellilik derecesine karşılık gelen indirim tutarını düşer.

Örneğin, 10.000 TL Brüt ücretle çalışan ve 2. Derece engelli indirimi uygulanacak bir çalışanın gelir vergisi matrahını hesaplayacak olursak;

Ücret:10.000

SGK Matrah: 10.000

SGK işçi payı: %14 = 10.000 x %14 = 1.400

İşsizlik Sigortası İşçi Payı: %1 = 10.000 x %1 = 100

Gelir Vergisi Matrahı: 10.000 – 1.400 – 100 = 8.500 – 1.170 (2.derece engelli indirimi) = 7.330 TL

Bu çalışanın gelir vergisi, engelli vergi indirimi hakkı sebebiyle 8.500 yerine 7.330 TL üzerinden hesaplanacaktır.

Asgari Ücretlilerde Vergi İndirimi

Asgari ücret, yeni düzenleme gereği gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulmuştur. Bu uygulama sebebiyle asgari ücretlinin gelir vergisi olmadığından, engelli vergi indirimi de söz konusu olmayacaktır.

 

Kaynak: http://iskanunu.com/haberler/engelli-vergi-indirimi-tutarlari-2022/