İK Ekipleri için;

ENGELLİ ADAY SEÇME YERLEŞTİRME EĞİTİMİ

Engelli adayların işe alım süreçleri, teknik bilgi, yetkinlik ve tecrübe açısından diğer işe alım süreçleriyle aynı şekilde ele alınmalıdır. Aksi ayrımcılığa neden olabilir. Farklılıklarla ilgili temel soruların cevaplarını hem teknik olarak hem de vaka bazlı ele alıyoruz.

 • Adayın CV’sini ilk incelediğimizde nelere dikkat etmeliyiz?
 • Adaya telefonla ilk ulaştığımızda neleri sormalıyız/sormamalıyız?
 • Adayı görüşmeye nasıl davet etmeliyiz?
 • Mülakatlarda nelere dikkat etmeliyiz?
 • Yönetici görüşmelerinde nasıl brief vermemiz gerekir?
 • İşe alım öncesi varsa özel ihtiyaçları nasıl tanımlarız?
 • Oryantasyon süresince nelere dikkat etmeliyiz?

Yöneticiler için;

FARKLILIKLARI YÖNETEN LİDERLERİN EĞİTİMİ

İK tarafından gerçekleştirilen işe alım sonrası, engelli çalışanın nasıl yönetileceği, adil yönetim stili ve çeviklik konusunda yöneticilere verdiğimiz eğitimler aşağıdaki soruların cevaplarını bulmaya yöneliktir;

 • Kapsayıcılık konusunda süreçler nasıl yönetilir?
 • Varsa özel ihtiyaçlar konusunda nasıl destek olunabilir?
 • Ekibe entegrasyon süreci nasıl yönetilir?
 • Performans yönetiminde farklılaşan parametreler olmalı mı?
 • Sorunların nedenlerinin ayrışması nasıl sağlanır?

Tüm çalışanlar için;

BİLİNÇLİ-BİLİNÇSİZ ÖNYARGI VE FARKINDALIK SÖYLEŞİLERİ

Engelli istihdamı ve Çeşitlilik Yönetimi ile ilgili farkındalık oluşturacak bu söyleşi ile, şirket kültürünün “kapsayıcılık” yönünde pozitif etkisi olması hedeflenmektedir. 

Başarı hikayeleri paylaşılacak ve interaktif olarak gerçekleşecek bu söyleşiye tüm şirket çalışanları katılabilir.