Seçme ve Yerleştirme.

Engelli personel çalıştırmak, 4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi ile kamu kuruluşlarının dışında özel sektör için de zorunluluk haline gelmiştir. ES Kariyer olarak doğru pozisyona uygun niteliklerdeki adayları bulmaktayız. Aktif iş gücünün doğru olarak kullanılmasını sağlamak için uygun pozisyonlara uygun adayların yerleştirilmesini sağlamak önceliğimiz. Görüşme esnasında adayın yetkinlikleri ve teknik anlamdaki yeterliliklerini öğreniyor ve engel durumuyla ilgili bilgileri de adaydan birebir alıyoruz.

Adaylarla görüştükten sonra CV’lerini ilgili şirketlerin ilgili pozisyonlarına gönderirken engelleriyle ilgili detaylardan bahsediyoruz. Engel durumu işveren tarafına ayrıntılı bir şekilde aktarılmalı ki işveren de kişiyi doğru yerde konumlandırsın ve her iki taraf açısından da rahat ve mutlu bir şekilde sürdürülebilir istihdam sağlansın. İK tecrübemizle yaptığımız mülakatlar sonrasında adayların CV’lerini şirketlere rapor olarak gönderip kişinin özel durumuyla ilgili detayları bu raporda belirtiyoruz. Eğer varsa özel durumların altını çiziyoruz ve uygunlukla ilgili görüş birliğine varıldıktan sonra işe alım sürecinde ilerliyoruz.

Böylece hem şirketlerin kanunen doldurmakla zorunlu oldukları %3 engelli kadrolarını uygun adaylarla kapatmalarına yardımcı oluyoruz hem de engelli adayların etkin olarak iş hayatında rol almalarını sağlıyoruz.