Çeşitlilik ve Kapsayıcılık .

Küreselleşme eğilimine paralel olarak, dünyada işgücünde çeşitliliğinin giderek daha çok arttığı görülmektedir. Bunun sonucunda günümüzün şirketleri açısından söz konusu çeşitliliğin anlamı, boyutları ve etkin biçimde nasıl yönetilmesi gerektiği konusu önemli bir sorun haline gelmektedir.

Kapsayıcı kültüre sahip olmayan şirketlerin çevik organizasyonlara dönüşebilmeleri için değişikliklere hızlı uyum göstermeleri ve bunu üst yönetim başta olmak üzere sahiplenmeleri gerekmektedir.