Çeşitlilik ve Kapsayıcılık .


Küreselleşme eğilimine paralel olarak, dünyada işgücünde çeşitliliğinin giderek daha çok arttığı görülmektedir. Bunun sonucunda günümüzün şirketleri açısından söz konusu çeşitliliğin anlamı, boyutları ve etkin biçimde nasıl yönetilmesi gerektiği konusu önemli bir sorun haline gelmektedir.

Kapsayıcı kültüre sahip olmayan şirketlerin çevik organizasyonlara dönüşebilmeleri için değişikliklere hızlı uyum göstermeleri ve bunu üst yönetim başta olmak üzere sahiplenmeleri gerekmektedir.

Kapsayıcılık ve çeşitliliğe sahip bir iş gücünün gerçek etkisinin farkında olan kurumlar, mevcut yetenek deneyimlerini ve genel yetenek değer önermelerini yansıtma fırsatına sahiptirler.

Dünyadaki en büyük azınlık grup olan “engelliler” çalışma hayatında büyük rol oynamaktadır.

Yaklaşık 1 milyar engellinin iş hayatına katılması, kurumlardaki çeşitliliği artırmaktadır. Ama asıl olan şirketlerin kapsayıcı kültürleriyle, ön yargıları ortadan kaldırıp sadece yeteneklere ve yetkinliklere odaklanmasıdır.

Ancak bu şekilde çeşitliliği yönetip, çevik organizasyonlara sahip olabiliriz.