Engelli Bireylere Gaslighting

Engelli Bireylere GaslightingGaslighting, bir kişinin veya…

2023 Engelli Vergi İndirim Tutarları

Çalışanın kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu…

2022 Engelli Vergi İndirim Oranları

2022 yılı için engellilik derecesine karşılık belirlenmiş…

Engelliler için Vergi Rehberi

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2018'de…

Kanunen Engelli Çalıştırma

Engelli personel çalıştırmak, 4857 Sayılı İş Kanununun…

Engelli personellerin çalıştırılamayacakları işler

Engelli personel kapsamında çalıştırılacak işçilerin…

Engelli çalıştırma Teşviği

4857 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinde engelli istihdamına…

Engelli Personel Çalıştırmamanın Cezası

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 30’da düzenlenen engelli personel…