2022 Engelli Vergi İndirim Oranları

, ,
2022 yılı için engellilik derecesine karşılık belirlenmiş indirim tutarları güncelledi. Engelli çalışanların veya eş ve çocuklarının yararlanabileceği gelir vergisi matrahı üzerinden engellilik derecesine göre bir indirim…

Engelliler için Vergi Rehberi

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2018'de yayınladığı "Engelliler için Vergi Rehberi"nden aşağıdaki linke tıklayarak faydalanabilirsiniz. https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/yayinlar/en…

Kanunen Engelli Çalıştırma

Engelli personel çalıştırmak, 4857 Sayılı İş Kanununun 30. Maddesi ile yalnızca kamu iş yerleri için değil özel sektör için de bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen iş yerleri için cezai…

Engelli personellerin çalıştırılamayacakları işler

Engelli personel kapsamında çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, çalışabildikleri işler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenir. Engelli personeller ancak engel durumlarına uygun…

Engelli çalıştırma Teşviği

4857 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinde engelli istihdamına ilişkin sigorta primi işveren teşviki getirilmiştir. Bu maddeye göre; -Sadece özel sektör işverenleri tarafından çalıştırılan engelli sigortalılar için sigorta…

Engelli Personel Çalıştırmamanın Cezası

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 30’da düzenlenen engelli personel çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen iş yerleri için aynı kanunun 101. Maddesinde cezai müeyyidesi yer almaktadır. Yükümlü olunan ve çalıştırılmayan…
Copyright 2021 © Tüm Telif Hakkı ES Kariyer'e Aittir.