Ableism – Engelli Ayrımcılığı- Nedir?

Ableizm, engellilerin engelli olmayanlardan her anlamda daha “aşağıda” olduğu inancına dayalı olarak engelli bireylere karşı ayrımcılık, ön yargı veya sosyal önyargı anlamına gelir. Olumsuz klişeler, dışlama, erişilemez ortamlar, eşit olmayan fırsatlar ve toplumda eşit olmayan muamele dahil olmak üzere çeşitli şekillerde meydana gelen sistematik bir baskı ve marjinalleştirme biçimidir.

Ableizm, bariz ayrımcılık eylemlerinden daha farklı olarak hem açık hem de üstü kapalı olabilir. İnsanların engelliliğe ilişkin önyargılı tutum ve inançlara sahip olduğu bireysel düzeyde olabileceği gibi, politikaların, uygulamaların ve kurumların engelli bireylere eşit olmayan yaklaşımı gibi yapısal düzeyde de olabilir.

Ableizme örnek olarak, engelli bireyleri yetersiz veya daha az yetkin oldukları varsayımıyla küçümsemek, engellilikleri nedeniyle eğitime, istihdama veya kamusal alanlara erişimlerini reddetmek veya topluma tam katılımlarını sağlayacak düzenlemeler sağlamamak yer alır.

Engelliliğe meydan okumak ve engelli insanlar için kapsayıcılığı ve erişilebilirliği teşvik etmek ülkemizde çok önemlidir. Tüm bireylerin değerini ve çeşitliliğini kabul etmek, eşitlikçi ve kapsayıcı bir toplum inşa etmek için bu ayrımcılığa son vermemiz gerekmektedir.