Koçluk ve Mentorluk.

Koçluk, kişilerin mesleki hedeflerine ulaşabilmeleri için yol gösterme, eylem planı oluşturma ve profesyonel destek verme hizmetidir. Kişinin  iş hayatındaki farkındalığının artması, kariyer hedeflerini netleştirmesi ve kariyerinde etkili olacak aksiyonların belirlenmesi için kariyer koçuna ihtiyaç vardır.

Koç;  çalışanla birlikte stratejik bir hedef doğrultusunda çalışırken onu cesaretlendirir ve potansiyelinin ortaya çıkmasına yardımcı olur.

Mentorluk ise deneyimli ve konusunda uzman bir kişinin bilgi ve deneyimini, diğer bir kişiye aktardığı ve ona örnek olduğu öğrenme ve gelişim ilişkisidir.

Mentor, çalışanın kurum kültürüne uyum sağlamasında ve yeni görevinde kendisini bekleyen zorlukları daha kolaylıkla aşmasında yol gösterici konumundadır.

ES Kariyer olarak koçluk ve mentorluk hizmetlerimiz ile adaylarımızın iş yaşamındaki potansiyellerini en etkin şekilde kullanmaları konusunda destek veriyoruz.

Koçluk hizmetlerimiz ile kendilerine destek veriyor ve sürdürülebilir istihdama katkı sağlıyoruz. İnsan Kaynaklarındaki bilgi ve tecrübemiz ile adayların iş hedeflerini ve stratejilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.

Mentor olarak adaylarımızın iş yerindeki istikrarlılıklarını sağlamak ve firmaya olan bağlılıklarını arttırmak için sürekli yanlarındayız.