Laboratuvar Teknisyeni

İŞ TANIMI

 • Ürünlerin şartnamelere, müşteri beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun olması için, girdilerin ve ürünlerin kalite kontrolünün, standartlar esas alınarak hazırlanmış kalite planlarına göre, kalibrasyonlu cihazlar ile test edilerek yapılması.
 • Alternatif hammadde çalışmalarının, yeni ürün geliştirme ve mevcut ürün iyileştirme çalışmalarının testlerinin yapılması.

ANA SORUMLULUKLAR

 • Girdilerin (hammadde, baz yağ ve katıkların) ve ürünlerin (madeni yağ, gres, antifriz vb…) testlerini TS EN ISO/IEC 17025 gereklerine, kalite planlarına ve laboratuvar talimatlarına uygun olarak yapmak
 • Test sonuçlarını taslak rapora ve ERP sistemine raporlamak
 • Ar-Ge çalışmalarının tartımlarını ve testlerini yapmak. Formülleri miktara uygun hassasiyette tartmak, uygun sıcaklıklarda harmanlamak, homojen karıştığından emin olmak, pilot tartım homojen ve uygun bir şekilde karıştırıldıktan sonra tartıma özgü analizleri gerçekleştirmek ve Laboratuvar Mühendisine raporlamak
 • Ürünlere ait analizlerin uygunluklarını takip etmek
 • Cihazların güvenilir ölçüm yapıp yapmadığını takip etmek
 • Üretim, kullanılmış yağ, hammadde ve Ar-Ge çalışmalarına ait test sonuçlarını zamanında ve uygun bir şekilde raporlamak.
 • Kritik test ekipmanlarının ve kimyasalların stok durumunu takip etmek
 • Laboratuvar, sağlık, emniyet ve çevre planının gerekliliklerine uymak
 • ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 uygulamaları için hazırlanan talimat ve prosedürlere uymak
 • Entgre yönetim sistemi (ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001, ISO 22301, ISO 27001) sürekliliğini sağlamak, süreçlerini iyileştirmek, kurallarına uymak ve uyulmasının sağlamak.
 • Entegre yönetim sistemi amaclarını gerçekleştirmek için ilgili kişiler ile iş birliği yapmak
 • Büyük endüstriyel kazaların önlenmesine yönelik verilen hedeflerin (KPI) gözden geçirilmesi
 • Büyük kaza ve ucuz atlatılan olayların analizlerini yapmak
 • Büyük endüstriyel kazaların önlenmesine yönelik DF takip ve sonuçlarını yapmak

 

ARANAN NİTELİKLER

 • Teknik Lise, Meslek Yüksek Okulu Kimya, Kimya Teknolojisi, Motor bölümlerinden mezun olmak
 • MS Office ve bilgisayar kullanımına hakim
 • Vardiyalı ve mesaili çalışabilecek
 • Esnek çalışma saatlerine uyabilecek
 • İzmit ‘ te ikamet eden / edebilecek
 • Zaman Yönetimi, Planlama, Ekip Çalışması ve İşbirliği, Analitik Düşünme yetkinliklerine sahip
 • Proaktif
 • Etkili İletişim kurabilen
 • Kalite Güvencesi Sistemi hakkında bilgi sahibi olan
 • 3 Vardiyalı çalışma

Başvuru için kişisel bilgilerinizi gönderin info@eskariyer.com